خواهشمند استلطفادرخواست می گردد قبل از خرید حتما قوانین مطالعه گردد و در صورت تایید خریداری صورت گیرد.

لازم به ذکر است که تمامی بخش های برنامه بر اساس مبحث 9 جدید آپدیت شده .

تـــخفــــیف طلایی

↓ نقشه ساز با قفل نرم افزاری ↓

↓   در این نسخه برنامه فقط روی یک سیستم فعال و اجرا میشوند.   ↓

نقشه ساز (بتنی + فونداسیون)

4.800 میلیون تومان
  • قیمت بدون تخفیف 6.900 تومان
  • قفل نرم افزاری ( قابل اجرا روی 1سیستم)

نقشه ساز فونداسیون

2.700 میلیون تومان
  • قیمت بدون تخفیف 3
  • قفل نرم افزاری ( قابل اجرا روی 1سیستم)

آپدیت اسفند ماه 1402

80 هزار تومان

نقشه ساز بتنی (نسخه رایگان)

0 تومان

↓ نقشه ساز با قفل USB ↓

↓   در این نسخه برنامه در هرسیستمی که قفل به آن متصل باشد اجرا میشود.   ↓

نقشه ساز (بتنی + فونداسیون)

6.400 میلون تومان
  • قیمت بدون تخفیف 8.300 تومان
  • قفل USB

قفل USB (جداگانه)

1.700 میلیون تومان
  • ویژه دارندگان قدیمی محصول